Statystyka odwiedzin

2020-03-09

Szanowni Państwo, Autorzy i Czytelnicy KOSMOSU!

Z wielką satysfakcją informujemy, że został uruchomiony program rejestrujący liczbę wejść/pobrań na pliki pdf artykułów (i ich streszczeń) opublikowanych w KOSMOSIE poczynając od 1996 r. Kliknięcie na tytuł dowolnego artykułu otwiera stronę z jego abstraktem, metadanymi i wykresem ilości jego pobrań w formie pliku pdf w kolejnych miesiącach poczynając od marca 2019 r. Wykresy te będą aktualizowane w kolejnych miesiącach (kwartałach ? PP).

Poniżej zamieszczamy wykres statystyki pobrań plików pdf artykułów z całego archiwalnego i aktualnego zasobu w okresie ostatnich 3 miesięcy. Pokazuje on niezmiennie od wielu lat bardzo duże zainteresowanie czytelników publikacjami Kosmosu. Pod wykresem znajdą Państwo zestawienie 20 najbardziej popularnych artykułów (od ok. 100 do ok. 400 pobrań) między 18 listopadem 2019 a 31 styczniem 2020 r. Z oczywistych powodów należą do nich w większości teksty opublikowane w ubiegłorocznych zeszytach pisma, ale znajdują się wśród nich również artykuły z wcześniejszych lat, 2010-2011, a nawet jeden z 2003 r. (!) 

KosmosStat.pdf_1.png

 

Statystyka_pobrań_pdf_Kosmos_(1).jpg