Wydział Biologii UW współwydawcą Kosmosu

25-02-2023

Szanowni Państwo, Autorzy i Czytelnicy kwartalnika KOSMOS,
Z przyjemnością informujemy, że 1 grudnia 2022 r. pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Polskim Towarzystwem Przyrodników im. Kopernika (PTPK) została podpisana umowa, w wyniku której Wydział Biologii UW zostaje współwydawcą naszego czasopisma. Wszelkie informacje związane z procesem wydawniczym KOSMOSU będą od tego momentu zamieszczane w jednakowym brzmieniu na stronach internetowych obydwu partnerów. Liczymy na owocną współpracę i dalszy wzrost zainteresowania artykułami, publikowanymi w KOSMOSIE. W związku z początkiem nowej kadencji nastąpiły duże zmiany w składzie zespołu redagującego KOSMOS, będziemy także podejmować działania zmierzające do unowocześnienia naszego czasopisma, o czym niebawem poinformujemy Państwa na naszych stronach internetowych. Zapraszamy do częstych odwiedzin, czytania publikowanych tam materiałów, a także nadsyłania własnych tekstów.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Krystyna Skwarło-Sońta
Redaktor naczelna