Punkty

27-05-2021

Niniejszym uprzejmie informuję, że monograficzne numery kwartalnika KOSMOS, wydawane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika z siedzibą w Krakowie oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znajdują się na ministerialnej liście monografii punktowanych (patrz Komunikat Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019r z załącznikiem), na poziomie I – 80 punktów.

W związku z powyższym monografiom tym, obok numeru ISSN, przypisanego do kwartalnika KOSMOS (0023-4249 dla wersji drukowanej oraz 2658-1132 online), zostały przypisane numery ISBN. Poniżej podaję te numery dla trzech zeszytów monograficznych wydanych w roku 2020:

Kosmos t.69, No 1, 2020, ISSN 2658-1132, ISBN 978-83-947372-5-2

Redaktor naukowy Andrzej Wróbel: Jak powstaje umysł – wersja elektroniczna on line

Kosmos t.69, No 1, 2020, ISSN 0023-4249, ISBN 978-83-947372-6-9

Redaktor naukowy Andrzej Wróbel: Jak powstaje umysł – wersja drukowana

 

Kosmos t.69, No 3, 2020, ISSN 2658-1132, ISBN 978-83-947372-7-6

Redaktor naukowy Marta Kubera: Neurobiologia snu – wersja elektroniczna on line

Kosmos t.69, No 3, 2020, ISSN 0023-4249, ISBN 978-83-947372-8-3

Redaktor naukowy Marta Kubera: Neurobiologia snu – wersja drukowana

 

Kosmos t.69, No 4, 2020, ISSN 2658-1132, ISBN 978-83-961656-0-2

Redaktor naukowy Jan Celichowski: Fizjologia wysiłku fizycznego – wersja elektroniczna on line

Kosmos t.69, No 4, 2020, ISSN 0023-4249, ISBN 978-83-961656-1-9

Redaktor naukowy Jan Celichowski: Fizjologia wysiłku fizycznego – wersja drukowana

 

Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta   

Redaktor Naczelna