Od Redaktora

14-04-2023

Szanowni Państwo Autorzy, Czytelnicy i Sympatycy KOSMOSU!
Uważni obserwatorzy naszych stron internetowych zapewne zauważyli informację o tym, że z dniem 1 grudnia 2022 r. współwydawcą KOSMOSU został Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dołączając tym samym do już prawie 150-letniego założyciela naszego czasopisma, czyli Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Fakt ten jest szczególnie cenny z dwóch powodów: właśnie obchodzimy 550. rocznicę urodzin patrona naszego Towarzystwa, jest więc ze wszech miar budujące, że sygnowany przez PTPK kwartalnik uzyskał szanse na kolejne przedłużenie swojej aktywności. Drugą dobrą wiadomością jest fakt, że Wydział Biologii, od kilkunastu lat udzielający formalnej gościny redakcji KOSMOSU, został rzeczywistym jego opiekunem finansowym i oficjalnym adresem siedziby. W związku z tym mogliśmy zreorganizować długo niezmieniany zespół redakcyjny, w efekcie czego nowy skład osobowy Rady i Komitetu Redakcyjnego jest od pewnego czasu również widoczny na naszej stronie internetowej. Jest to zarazem zapowiedź kolejnych zmian, o których chcę Państwa oficjalnie powiadomić.
Niestety, w lutym bieżącego roku zmarł Profesor Leszek Kuźnicki, który przez wiele lat przewodniczył naszej Radzie Redakcyjnej. Pożegnaliśmy Pana Profesora z ogromnym żalem a biogram wspomnieniowy opublikujemy w jednym z najbliższych numerów KOSMOSU. Zniknie z naszych łamów przegląd zawartości archiwalnych numerów (KOSMOS 100 i 50 lat temu), ukazujący się w numerze pierwszym każdego rocznika, przez wiele lat redagowany z pasją i wielką erudycją przez prof. Lucynę Grębecką. Pani Profesor zdecydowała się jednak przejść na emeryturę i zakończyć współpracę z KOSMOSEM. Szanujemy tę decyzję, a za wszystkie wspólne lata wyrażamy Pani Profesor głęboką wdzięczność. Na razie zawieszamy więc publikowanie tej stałej rubryki, licząc, że może jednak z czasem znajdziemy godnego następcę Profesor Grębeckiej. Pożegnały się też z nami Panie Anna Wasik i Małgorzata Basaj, które „od zawsze” zajmowały się merytoryczną i techniczną stroną redagowania KOSMOSU, a teraz po prostu wybrały troskę o sprawy prywatne. Wszystkim Paniom-emerytkom serdecznie dziękujemy za wieloletnią, bezcenną współpracę.
Ale życie nie znosi próżni, więc zapraszamy Państwa do współpracy z nowym zespołem redakcyjnym, do którego dołączyła nowa sekretarz redakcji pani Marta Zabłocka oraz redaktor techniczny pan Marek Woźniak. Nad funkcjonowaniem strony internetowej i systemu wydawniczego OJS czuwa nieodmiennie pan Paweł Pomorski i za tę ciągłość współpracy jestem Mu niezmiernie wdzięczna. Jednocześnie w zakładce „O czasopiśmie” znajdą Państwo zmodyfikowane wskazówki dla autorów, z których prosimy uważnie korzystać przed zgłaszaniem nowych tekstów do publikacji w KOSMOSIE.
Mam nieodpartą nadzieję, że nowy (w znacznym stopniu odmłodzony) zespół redakcyjny KOSMOSU umożliwi skuteczne aplikowanie do międzynarodowych baz danych (SCOPUS i PUBMED), dzięki czemu nasza „widoczność” wyjdzie także poza granice kraju i staniemy się szerzej znanym czasopismem publikującym przeglądowe artykuły z dziedziny nauk przyrodniczych, czytane przez coraz liczniejsze grono odbiorców. To zaś będzie zależeć zarówno od wysokiej jakości nadsyłanych manuskryptów, do czego serdecznie zachęcam obecnych i potencjalnych autorów, jak również od państwa recenzentów, których praca w dużej mierze kształtuje poziom artykułów ostatecznie publikowanych na naszych łamach.
Wszystkich Państwa zapraszam więc do wspólnego redagowania i czytania KOSMOSU, a za dotychczasową współpracę serdecznie dziękuję.

Krystyna Skwarło-Sońta
Redaktor naczelna KOSMOSU