Lista rezenzentów 2022

24-11-2023

 

Arkadiusz Artyszak  arkadiusz_artyszak@sggw.edu.pl

Instytut Rolnictwa, Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Agnieszka Babczyńska agnieszka.babczynska@us.edu.pl

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii, Uniwersytet Śląski

 

Małgorzata Bartnicka m.bartnicka@pb.edu.pl

Wydział Architektury, Politechnika Białostocka

 

Piotr Bernatowicz p.p.bernatowicz@biol.uw.edu.pl

Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Ewa Borsuk borsuk@biol.uw.edu.pl

Wydział Biologii, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Warszawski

 

Magda Bruszkowska Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl

Katedra Mikrobiologii Stosowanej i Fizjologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Adam Byk adam_byk@sggw.edu.pl

Katedra Ochrona Lasu, Instytut Nauk Leśnych, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Elżbieta Czaja e.czaja@gyncentrum.pl

Gyncentrum Kraków

 

Krzysztof Durkalec-Michalski  durkalec-michalski@awf.poznan.pl

Zakład Dietetyki Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 

Anna Florowska  anna_florowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Jacek Francikowski  jacek.francikowski@us.edu.pl

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Jakub Gąbka jakub_gabka@sggw.edu.pl

Samodzielna Pracownia Pszczelnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Marcin Głodniok  mglodniok@gig.eu

Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód

 

Ewelina Hallmann ewelina_hallmann@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Agata Kaczmarek agakaczm@twarda.pan.pl

Zakład Molekularnych Interakcji w Układzie Pasożyt-Żywiciel, Instytut Parazytologii PAN, Warszawa

 

Sylwester Kołomański sylwester.kolomanski@uwr.edu.pl

Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

 

Paweł Koperski p.t.koperski@biol.uw.edu.pl

Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Agata Kostro-Ambroziak akostro02@gmail.com

Katedra Zoologii i Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

 

Krzysztof Kowalski k.kowalski@umk.pl

Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Beata Kurowicka beata.kurowicka@uwm.edu.pl

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Marian Lewandowski marian.lewandowski@uj.edu.pl

Zakładu Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

 

Sylwia Łopuch Sylwia.Lopuch@urk.edu.pl

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków

 

Łukasz Markiewicz l.markiewicz@cent.uw.edu.pl

Laboratorium Chemii Bioorganicznej, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

 

Paweł Migdał pawel.migdal@upwr.edu.pl

Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Dorota Myślińska dorota.myslinska@ug.edu.pl,

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Mirosław Nakonieczny miroslaw.nakonieczny@us.edu.pl

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice

 

 

Jolanta Orzeł-Gryglewska jolanta.orzel@biol.ug.edu.pl

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Uniwersytet Gdański

 

Julia Pawłowska julia.pawlowska@biol.uw.edu.pl

Instytut Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet Warszawski

 

Sylwia Różalska sylwia.rozalska@biol.uni.lodz.pl

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 

Leszek Rychlik leszek.rychlik@amu.edu.pl

Zakład Zoologii Systematycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Krystyna Rymarczyk krymarczyk@swps.edu.pl

Katedra Psychologii Biologicznej i Behawioralnej, Uniwersytet SWPS

 

Przemysław Sitarek przemyslaw.sitarek@umed.lodz.pl

Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Anna Szakiel szakal@biol.uw.edu.pl

Zakład Biochemii Roślin, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Krzysztof Szpila szpila@umk.pl

Katedra Ekologii i Biogeografii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu

 

Monika Szymczak-Cendlak  monika.szymczak@amu.edu.pl

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Paweł Szymkowiak pawel.szymkowiak@amu.edu.pl

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Joanna Śliwowska joanna.sliwowska@up.poznan.pl

Pracownia Neurobiologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Małgorzata Wierzbicka wierzbicka@biol.uw.edu.pl

Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Wilk-Woźniak wilk@iop.krakow.pl

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

 

Dariusz Włodarek dariusz.wlodarek@sggw.pl

Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

 

Iwona Wojda iwona.wojda@mail.umcs.pl

Katedra Immunobiologii, Instytut Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie

 

Anna Katarzyna Wrońska a.wronska@twarda.pan.pl

Zakład Molekularnych Interakcji w Układzie Pasożyt-Żywiciel, Instytut Parazytologii PAN, Warszawa