O czasopiśmie

 
 

Historia pisma

Kwartalnik KOSMOS jest jednym z najstarszych polskich czasopism popularyzujących wiedzę przyrodniczą, którego historię opisał uprzedni wieloletni redaktor naczelny, profesor Kazimierz L. Wierzchowski, w artykule podsumowującym 140-letnią historię czasopisma. Pełen tekst tego artykułu jest dostępny on-line: vol. 65, No2, 2016, str. 151-161.

Zakres i zasięg czasopisma

  1. KOSMOS, kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, publikuje naukowe artykuły przeglądowe informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów dla czytelników z wyższym wykształceniem, zainteresowanych problemami biologii. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, nauczycieli szkół średnich i wyższych oraz studentów.
  2. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i angielskim. Wszystkie są recenzowane oraz opracowywane językowo i stylistycznie. Przynajmniej raz w roku ukazuje się zeszyt monograficzny KOSMOSU, przygotowywany na zaproszenie redakcji lub z inicjatywy autorów zewnętrznych. Wówczas redakcję naukową tej monografii sprawuje zaproszony ad hoc wybitny specjalista w danej dziedzinie nauki.
  3. KOSMOS od 2021 r ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, dostępnej bezpłatnie on-line pod adresem http://kosmos.ptpk.org. Pojedyncze zeszyty kwartalnika KOSMOS w formie drukowanej,  poczynając od No1 2012, można zamówić w sklepie internetowym współwydawcy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod adresem: wydawnictwoumk.pl (płatność kartą kredytową, przelewem lub przy odbiorze).
  4.  Zeszyty tematyczne zamawiane i organizowane przez zewnętrznych redaktorów mogą być drukowane na koszt zamawiającego. Zamówienie na druk należy wysyłać bezpośrednio do Współwydawcy.