O czasopiśmie

Historia pisma
Kwartalnik KOSMOS jest jednym z najstarszych polskich czasopism popularyzujących wiedzę przyrodniczą, ufundowany ponad 140 lat temu (1876) przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika. Historię KOSMOSU przedstawił uprzedni wieloletni redaktor naczelny, profesor Kazimierz L. Wierzchowski, w artykule dostępnym on-line: vol. 65, No2, 2016, str. 151-161.
Od 1 grudnia 2022 r współwydawcą KOSMOSU jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 1. Zakres i zasięg czasopisma
  KOSMOS publikuje naukowe artykuły przeglądowe informujące o stanie wiedzy w różnych dziedzinach szeroko pojętej biologii i jej pogranicza z innymi naukami, opracowane przez specjalistów dla czytelników zainteresowanych problemami biologii. Jest adresowany przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantów i studentów wyższych uczelni a także do nauczycieli i uczniów szkół średnich o profilu biologicznym. Naszą misją jest propagowanie poprawnego polskiego języka naukowego. Publikujemy artykuły przede wszystkim w języku polskim, choć akceptujemy także prace w języku angielskim. Każdy artykuł zawiera streszczenie w obydwu językach. Wszystkie są recenzowane oraz opracowywane językowo i stylistycznie. Artykuły publikowane w KOSMOSIE uzyskują 20 punktów, zgodnie z listą MEiN z 1.12.2021.
  Przynajmniej raz w roku ukazuje się zeszyt monograficzny KOSMOSU, przygotowywany na zaproszenie redakcji lub z inicjatywy autorów zewnętrznych. Wówczas redakcję naukową tej monografii sprawuje zaproszony ad hoc wybitny specjalista w danej dziedzinie nauki. Monograficzne zeszyty KOSMOSU uzyskują numer ISBN i 80 punktów MEiN.
 2. KOSMOS od 2021 r ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, dostępnej bezpłatnie on-line pod adresem http://kosmos.ptpk.org. Pojedyncze archiwalne zeszyty kwartalnika KOSMOS w formie drukowanej od No1 2012 do No4 2020, można zamówić w sklepie internetowym poprzedniego współwydawcy: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod adresem: wydawnictwoumk.pl
 3. Zeszyty tematyczne zamawiane i organizowane przez zewnętrznych redaktorów mogą być drukowane na koszt zamawiającego. Redakcja KOSMOSU nie pośredniczy w załatwianiu formalności związanych z drukiem takich numerów czasopisma.
 4. Zawartość kwartalnika KOSMOS jest rozpowszechniana na licencji Creative Commons
  CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
  Osobiste prawa autorskie do prac © pozostają przy autorach.
  Majątkowe prawa autorskie do czasopisma © posiada Polskie Towarzystwo Przyrod-ników im. Kopernika.