Kontakt

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Podwale 1, 31-118 Kraków

Główna osoba do kontaktu

dr. hab. Anna Wasik
Tel. 22 5892 227

Wsparcie techniczne

Małgorzata Basaj