Kontakt

Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Marta Zabłocka

Wsparcie techniczne

Marta Zabłocka