Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Sekretarz Redakcji

Dr hab. Anna Wasik, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Poland

Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Lucyna Grębecka

Prof. dr hab. Kazimierz L. Wierzchowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Pawińskiego 5a, 01-106 Warszawa

Prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Lange, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda R. Weigla 12, 53-114 Wrocław

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gagarina 11, 87-100 Toruń

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Redaktor techniczny

Małgorzata Basaj, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Poland

Administrator systemu

Dr hab. Paweł Pomorski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Projekty okładek

Dr hab. Paweł Pomorski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Rada Redakcyjna

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej Im. M. Nenckiego PAN Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Prof. dr hab. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Prof. dr hab. Leszek Kuźnicki, Instytut Biologii Doświadczalnej Im. M. Nenckiego PAN Pasteura 3, 02-093 Warszawa (przewodniczący)

Prof. dr hab. Barbara Płytycz, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Prof. dr hab. Ewa Symonides, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa