Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, k.skwarlo-sont@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Komitet Redakcyjny

Dr hab. Agnieszka Babczyńska, agnieszka.babczynska@us.edu.pl
Prof. Grzegorz Bartosz, grzegorz.bartosz@gmail.com
Dr hab. Szymon Drobniak, szymek.drobniak@uj.edu.pl
Dr hab. Tomasz Jagielski, t.jagielski@uw.edu.pl
Prof. Małgorzata Kloc, MKloc@houstonmethodist.org
Dr. Danuta Solecka, d.solecka@uw.edu.pl

Rada Redakcyjna

Prof. Jacek Kubiak, jacek.kubiak@univ-rennes1.fr
Prof. Barbara Płytycz, barbara.plytycz@uj.edu.pl
Prof. Ewa Sikora, przewodnicząca, e.sikora@nencki.edu.pl
Prof. Krzysztof Spalik, dziekan.biol@uw.edu.pl
Prof. Andrzej Tretyn, prat@umk.pl
Prof. Kazimierz L. Wierzchowski, klwierzch@hotmail.com

Sekretarz Redakcji

Marta Zabłocka, m.zablocka@ptpk.org

Administracja strony internetowej

Paweł Pomorski, p.pomorski@nencki.edu.pl