Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do włączenia strony czasopisma do ich systemów bibliotecznych.