Testy genetyczne wykrywające zdolności sportowe: nadzieje i problemy. (Część 1)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2964

Abstrakt

Identyfikacja podłoża genomowego prawidłowych cech organizmu, a do takich należy osiąganie wybitnych wyników sportowych, nie jest zadaniem łatwym. W trzeciej dekadzie XXI wieku jest nawet trudniejszym, niż na początku bieżącego stulecia, ponieważ dużo więcej wiadomo o złożonej architekturze genetycznej cech poligenowych, o współudziale wielu wariantów genomu w tworzeniu jednego z poziomów organizacji układów żywych. Cechy sprzyjające uprawianiu sportu powstają jednak jako wynik współdziałania genomu oraz ponadgenomowych poziomów omicznych: epigenomu, w tym transkryptomu, proteomu i metabolomu oraz świadomej aktywności poszczególnych osób i społeczeństw.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

26-02-2024

Numer

Dział

Artykuły