Nowo odkryte funkcje mleczanu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2963

Abstrakt

Wbrew wcześniejszym przekonaniom, mleczan nie jest tylko produktem ubocznym glikolizy. Związek ten jest wykorzystywany jako substrat energetyczny i jako prekursor do syntezy glukozy de novo. Co więcej, okazało się, że mleczan może działać jako cząsteczka sygnałowa; ma własny receptor błonowy, sprzężony z białkiem G, GPR81 (inaczej HCAR-1). Stwierdzono także, że mleczan, w wyniku kowalencyjnego przyłączenia do reszt lizyny (tzw. laktylacja), może zmieniać właściwości wybranych białek, w tym histonów. W obecnej pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat: 1) metabolizmu mleczanu i mechanizmów transportu tego związku przez błony komórkowe (transportery MCT); 2) znaczenia efektu w Warburga (nie tylko w komórkach nowotworowych!); 3) wpływu laktylacji na funkcjonowanie histonów i innych białek; 4) roli receptora mleczanowego GPR81/HCAR-1 w przekazywaniu sygnału. Wskazano również dalsze kierunki badań, szczególną uwagę poświęcając próbom opracowania nowatorskich strategii terapeutycznych, opartych m.in. na modulacji aktywności transporterów MCT.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

26-02-2024

Numer

Dział

Artykuły