Kolekcje Narodowe Roślin

Autor

  • Piotr Banaszczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie, Arboretum w Rogowie

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2950

Abstrakt

Program kolekcji narodowych jest systemem certyfikacji najlepiej prowadzonych i najbardziej kompletnych kolekcji specjalistycznych w skali kraju z prawidłowo zweryfikowanymi okazami o udokumentowanym pochodzeniu. Wielka Brytania, USA, Francja, Holandia i Niemcy zainicjowały takie programy od lat 80. i 90. XX wieku jako oddolne inicjatywy stowarzyszeń ogrodniczych i botanicznych, w każdym przypadku na nieco innych zasadach. W Polsce pierwsze prace rozpoczęto w 2002 roku w gronie członków Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych. Certyfikacja ruszyła w roku 2005 i 2 lata później zarejestrowano pierwsze kolekcje. Obecnie istnieje 36 kolekcji narodowych, a program nadzoruje Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Zgodnie z definicją Kolekcja Narodowa obejmuje zbiór roślin należących do danej jednostki systematycznej niekiedy zawężony o inne kryteria. Powinna zawierać większość taksonów w ramach zdefiniowanej grupy roślin. Okazy powinny mieć udokumentowane pochodzenie oraz być zweryfikowane taksonomicznie. Właścicielem może być instytucja publiczna, podmiot gospodarczy lub osoba prywatna. Kolekcja powinna być dostępna publicznie lub udostępniana zainteresowanym osobom.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023