Wykorzystanie zwierząt w badaniach neurobiologicznych w Polsce w latach 2015-2021

Autor

  • Witold Żakowski Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
  • Justyna Matacz Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
  • Julia Szlama Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2949

Abstrakt

Wykorzystanie zwierząt w badaniach nad układem nerwowym jest bardzo intensywne na całym świecie, wliczając w to Polskę. Celem niniejszej pracy było prześledzenie tego zjawiska w naszym kraju w latach 2015-2021, czyli w okresie, z którego dostępne są szczegółowe dane na ten temat. Pomimo rosnącej z roku na rok liczby publikacji neurobiologicznych opatrzonych polską afiliacją, liczba zwierząt wykorzystywanych do tego celu sukcesywnie malała w badanym okresie, z prawie 57 000 osobników w 2015 roku do 34 000 w 2021 r. Przyczyny tego spadku można doszukiwać się w bardziej restrykcyjnych regulacjach prawnych, które zostały wprowadzone w Polsce w 2015 r. Mogły one doprowadzić do bardziej racjonalnego i etycznego wykorzystania zwierząt w badaniach neurobiologicznych i nie tylko. Największy spadek natomiast miał miejsce w 2020 r., w którym badania zostały sparaliżowane przez pandemię COVID-19. W latach 2015-2021, 99% zwierząt wykorzystanych w badaniach nad układem nerwowym należało do trzech gatunków: myszy domowej, szczura wędrownego i danio pręgowanego.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

26-02-2024

Numer

Dział

Artykuły