Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ogród wielu możliwości

Autor

  • Joanna Jaskulska Ogród Dendrologiczny Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Tomasz Maliński Ogród Dendrologiczny, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. ul. Wojska Polskiego 71E, 60-625 Poznań 40. https://orcid.org/0000-0001-5311-4421

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2945

Abstrakt

Oficjalne otwarcie Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu miało miejsce w roku 1925. Celem powstania Ogrodu było stworzenie „żywego laboratorium” dla studentów drzewoznawstwa. Obecnie kolekcja obejmuje ponad 1000 taksonów i zajmuje powierzchnię ok. 20 ha.

Głównym założeniem Ogrodu Dendrologicznego jest kolekcjonowanie drzew i krzewów dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dendroflory polskiej.

Zajęcia dydaktyczne skierowane są do studentów kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Priorytetem Ogrodu jest zachowanie różnorodności biologicznej. Badania naukowe są realizowane bezpośrednio na terenie Ogrodu lub na materiale pobranym z Ogrodu i dotyczą zmienności morfologicznej krajowych gatunków roślin drzewiastych, introdukcji i aklimatyzacji oraz rytmiki rozwojowej drzew i krzewów, uprawy zagrożonych i ginących gatunków polskiej dendroflory.

Zajęcia edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich prowadzone są w formie wycieczek i warsztatów.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023