Arka Noego dla świata roślin. Znaczenie ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności roślin

Autor

  • Anna Rucińska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie, Polska
  • Jerzy Puchalski
  • Arkadiusz Nowak Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, Prawdziwka 2, 02-976 Warszawa, Polska
  • Anna Znój Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej, Prawdziwka 2, 02-976 Warszawa, Polska

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2944

Abstrakt

W związku z nieustanną utratą siedlisk wielu gatunków i zmianami środowiska naturalnego spowodowanymi zmianami klimatycznymi, kolekcje ex situ w ostatnim czasie stały się bardzo cenioną formą zachowania różnorodności roślin. Szacuje się, że trzecia część wszystkich poznanych gatunków roślin na świecie oraz ponad 40% gatunków zagrożonych, reprezentowane są w ogrodach botanicznych na świecie. Różnorodność gatunków roślin zagrożonych w Europie została zabezpieczona w 62.7% jako efekt współpracy banków nasion flory naturalnej. Ogrody botaniczne z całym swoim zapleczem i zasobami w nich zgromadzonymi w bankach nasion, herbariach, szklarniach, szkółkach, laboratoriach i  kolekcjach żywych roślin, mają znaczący wkład w ochronę różnorodności roślin na świecie i dlatego określane są jako Arka Noego dla roślin. W kolekcjach ex situ PAN Ogrodu Botanicznego CZRB dotychczas zabezpieczono około 30% rodzimej flory Polski oraz 58% gatunków o zagrożonych pulach genowych. Niniejsze opracowanie przedstawia stan zabezpieczenia różnorodności flory naturalnej na przykładzie pracy jednej instytucji zaangażowanej wraz z rekomendacjami do wdrożenia zintegrowanej ochrony świata roślin.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023