Arboretum Instytutu Dendrologii PAN. Kolekcje dla nauki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2942

Abstrakt

Jedną z podstawowych ról ogrodów botanicznych jest prowadzenie badań naukowych. Kolekcje roślinne posiadają niewątpliwie duży potencjał naukowy, ze względu na ich bogactwo i specyfikę prowadzenia badań w warunkach ‘common garden̓. Prace prowadzone w ogrodach botanicznych mogą dotyczyć takich obszarów jak ekologia, genetyka, fizjologia czy biologia ewolucyjna, obejmować zarówno rośliny jak i inne, powiązane z nimi, organizmy. W artykule przedstawiono naukowe wykorzystanie kolekcji roślinnych, na przykładzie Arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, prezentując wybrane, realizowane w ostatnich latach, badania

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023