Śląski Kalendarz Ekologiczny jako przykład kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa przez ogrody botaniczne

Autor

  • Kinga Brzeszcz Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
  • Sylwia Jędraszek-Prusko Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2941

Abstrakt

Artykuł omawia zmieniającą się rolę ogrodów botanicznych, na przykładzie Śląskiego Kalendarza Ekologicznego (ŚKE) realizowanego przez Śląski Ogród Botaniczny (ŚOB). ŚKE stanowi platformę angażującą społeczeństwo w ochronę przyrody poprzez obchodzenie świąt przyrodniczo-ekologicznych. Ogrody botaniczne, ze względu na swoją atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną, stają się coraz ważniejsze dla mieszkańców miast zarówno z perspektywy przyrodniczej, jak i społecznej. W odpowiedzi na oczekiwania społeczne, nowoczesne ogrody botaniczne dążą do aktywnego zaangażowania społeczności w działania na rzecz ochrony przyrody. Program ŚKE jest przykładem takiej zmiany, organizując różnorodne wydarzenia o tematyce przyrodniczej przez cały rok. Imprezy te są dostosowane do różnych grup wiekowych i obejmują interaktywne warsztaty, gry terenowe, seminaria edukacyjne i wycieczki z przewodnikiem. Współpraca z instytucjami naukowymi i środowiskowymi wzbogaca wiarygodność oraz zakres wydarzeń, natomiast inicjatywy takie jak zbiórka elektrośmieci czy kiermasze rękodzieła promują praktyki przyjazne dla środowiska. Wolontariat odgrywa kluczową rolę w sukcesie ŚKE, gdzie wolontariusze wnoszą swój czas i wiedzę w przygotowanie oraz realizację wydarzeń. Ogrody botaniczne, jak ŚOB, pełnią istotną rolę w edukacji ekologicznej i inspirują społeczności do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Słowa kluczowe: ogród botaniczny, święta przyrodniczo-ekologiczne, edukacja pozaformalna, wolontariat, rekreacja

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023