Ogród mykologiczny, muzeum grzybów czy mykoteka. Jak ogrody botaniczne mogą promować wiedzę o trzecim wielkim królestwie życia

Autor

  • Marta Wrzosek Uniwersytet Warszawski, Ogród Botaniczny
  • Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Algologii i Mykologii https://orcid.org/0000-0001-8901-0552

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2940

Abstrakt

Przedstawiona praca podsumowuje obecną wiedzę o liczebności królestwa grzybów na świecie i w Polsce oraz podkreśla rolę grzybów w ekosystemach. Jest apelem o stosowanie terminu „FUNGA” w opisach przyrodniczych. Prezentuje wkład Ogrodów Botanicznych oraz wybranych muzeów w edukację mykologiczną.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023