Kolekcja Roślin Górskich na niżu. 20 lat praktyki w uprawie roślin górskich w PAN Ogrodzie Botanicznym — Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Autor

  • Anna Rucińska Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
  • Anna Gasek Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
  • Jolanta Podlasiak Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
  • Magdalena Bederska-Błaszczyk Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
  • Michał Dreher Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
  • Hanna Ranc Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2938

Abstrakt

Ogrody botaniczne stanowią wyjątkowe miejsca, dedykowane zachowaniu różnorodności świata roślin i tym samym stają się kluczowymi jednostkami dla ochrony gatunkowej rodzimej flory. Inicjatywa zachowania różnorodności polskiej części flory karpackiej została podjęta w PAN Ogrodzie Botanicznym CZRB ponad 20 lat temu. Utworzona została Kolekcja Roślin Górskich, w której obecnie jest utrzymywanych 748 taksonów, z czego 20% posiada status zagrożenia. Materiał zgromadzony w Kolekcji i dokumentacja z nim związana to wartościowe repozytorium nie tylko gatunków, ale także wiedzy na temat ich biologii i wymagań uprawowych, co stanowi cenny wkład w rozwój ogrodnictwa konserwatorskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023