Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin —Państwowego Instytutu Badawczego w Bydgoszczy

Autor

  • Bartosz Tomaszewski Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IHAR – PIB)
  • Kinga Moskal Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin —Państwowy Instytut Badawczy (IHAR —PIB)
  • Jarosław Mikietyński Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin —Państwowy Instytut Badawczy (IHAR —PIB)

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2937

Abstrakt

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) ogród botaniczny jest miejscem uprawy roślin z różnych stref klimatycznych oraz roślin określonego rodzaju (kolekcje specjalistyczne), a także związanej z nimi działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-oświatowej, popularyzatorskiej i rekreacyjnej. Kolekcje roślin znajdujące się w Ogrodzie Botanicznym są ściśle związane z działalnością naukowo-badawczą, koordynowaną merytorycznie przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie k. Warszawy. Tematyka badawcza poświęcona jest głównie gromadzeniu i ocenie zasobów genowych traw, prowadzonej od 1971 roku. Prace związane z zachowaniem bioróżnorodności były stale rozszerzane i objęły również gatunki roślin dwuliściennych o walorach użytkowych, rośliny do użytkowania na gruntach zdegradowanych i ugorowanych (tzw. kolekcja rekultywacyjna) oraz gatunki związane z trwałymi użytkami zielonymi (TUZ). Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy prowadzi działalność dydaktyczną, edukacyjną, popularyzatorską i rekreacyjną dla mieszkańców Bydgoszczy.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023