Uprawa nauki w ogrodzie —polskie ogrody botaniczne jako multidyscyplinarne klomby doskonałości badawczej w XXI wieku

Autor

  • Arkadiusz Nowak Polska Akademia Nauk
  • Zygmunt Kącki
  • Justyna Wiland-Szymańska
  • Marcin Zych
  • Michał Węgrzyn
  • Grażyna Szymczak
  • Paweł Kojs

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2935

Abstrakt

Polskie ogrody botaniczne należą do wiodących krajowych ośrodków badawczych w takich dyscyplinach jak botanika konserwatorska, anatomia roślin, biologia zapylania, geobotanika, fitosocjologia, ekologia, mikologia czy etnobotanika. Pracownicy sześciu ogrodów botanicznych wybranych do oceny efektywności naukowej opublikowali łącznie 2118 artykułów w latach 2001-2022, w tym 529 artykułów w czasopismach wymienionych w podstawowej zestawieniu Web of Science, 460 innych recenzowanych artykułów naukowych, 315 artykułów popularnonaukowych, 78 monografii naukowych, 218 rozdziałów w monografiach naukowych, 24 monografie popularnonaukowe, 450 publikacji konferencyjnych, a także opracowali 44 noty encyklopedyczne. Prace te były często publikowane w renomowanych i wysoko ocenianych czasopismach, takich jak Pharmaceutical Biology, Taxon, Journal of Applied Genetics, Plant Cell Tissue and Organ Culture, Journal of Vegetation Science, Botanical Journal of the Linnean Society, Plant and Cell Physiology, Ecology, Journal of Biogeography, New Phytologist, Catena, Biological Reviews, Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, The Botanical Review, Agriculture, Annals of Missouri Botanical Garden, Journal of Hazardous Materials, Science of the Total Environment, American Journal of Botany, Ecosystems & Environment i wielu innych. Co więcej, ogrody botaniczne to miejsca, w których badania prowadzone są na oczach tysięcy odwiedzających, co czyni je niezwykle skutecznymi w rozpowszechnianiu nauki i wyników badań. Bez ogrodów botanicznych nie jest możliwe skuteczne zachowanie różnorodności florystycznej i zapewnienie przyszłym pokoleniom dostępu do bogatego i zdrowego środowiska naturalnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023