Ogrody botaniczne we współczesnym świecie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2934

Abstrakt

Ogrody botaniczne to instytucje o bardzo długiej historii. Ich idea i funkcje zmieniały się na przestrzeni wieków. Obecnie, w odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia współczesnego świata oraz potrzeby odbiorców, ogrody botaniczne stają się jednostkami o charakterze wielofunkcyjnym, łącząc funkcje naukowe, konserwatorskie, edukacyjne, ekspozycyjne i rekreacyjne, a coraz częściej również gospodarcze. W ich zbiorach, utrzymywanych i badanych przez grono specjalistów skupiające naukowców, edukatorów i praktyków-ogrodników zajmujących się roślinami, znajduje się ok 1/3 całej ziemskiej flory. W obliczu narastającego zagrożenia dla różnorodności roślin, te zasoby i kompetencje w sposób szczególny predestynują ogrody botaniczne do podejmowania wysiłków mających na celu skuteczną ochronę przyrody. W tym kontekście istotne jest także przekonywanie, poprzez odpowiednie działania edukacyjne, opinii publicznej o ogromnym znaczeniu roślin w kształtowaniu środowiska życia w ogóle, a życia człowieka w szczególności. Doskonale pokazuje to przykład polskich ogrodów, które dzięki szeroko zakrojonej działalności znajdują odpowiedni kompromis pomiędzy palącą potrzebą katalogowania i ochrony różnorodności świata roślin, a zaspokojeniem społecznego zapotrzebowania na informacje i usługi.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

23-11-2023