Wspomnienie o Profesorze Leszku Kuźnickim (1928-2023)

Autor

  • Maciej Nałęcz Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2931

Abstrakt

Profesor Leszek Kuźnicki zmarł 3 lutego 2023 r. w Warszawie w wieku 94 lat. Był wybitnym uczonym i wychowawcą wielu pokoleń przyrodników w Polsce, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i prezesem tej instytucji w latach 1993–1998. Profesor Kuźnicki był także znakomitym organizatorem i popularyzatorem nauki, a jego działalność odcisnęła piętno na rozwoju całej nauki w Polsce w końcu ubiegłego wieku, a zwłaszcza w dobie przemian polityczno-społecznych po upadku komunizmu. W artykule przedstawiono nie tylko ogólne cechy profesora Leszka Kuźnickiego. Autor skupia się na osobistych wspomnieniach z kontaktów z profesorem, a także opisuje jego udział w tworzeniu Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN w Warszawie, jako na przykładzie niespożytej energii, szybkości decyzji i entuzjazmu w działaniu, z których profesor był słynny.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

09-08-2023

Numer

Dział

Biogramy