Poprawa plonowania gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum) - niepowodzenia i sukcesy

Autor

  • Marta Hornyak Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk https://orcid.org/0000-0003-3523-7115
  • Aneta Słomka Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
  • Przemysław Kopeć Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk
  • Jakub Pastuszak Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
  • Agnieszka Płażek Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2907

Abstrakt

Gryka zwyczajna jest cenną rośliną uprawną uznawaną jako super-żywność XXI wieku ze względu na ponadprzeciętne wartości odżywcze nasion i potencjał farmakologiczny. Niestety, cechuje ją bardzo niski i niestabilny plon nasion w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi. Specyficzna biologia kwitnienia w tym, samo-niezgodność (brak możliwości zapylenia własnym pyłkiem), samo-niekończące kwitnienie i krótka żywotność pojedynczego kwiatu utrudnia sukces reprodukcyjny gryki. Przyczyn słabego plonowania gryki zwyczajnej upatruje się w zaburzeniach rozwoju gametofitu żeńskiego powodujących odrzucanie (aborcję) kwiatów. Czynnikami wpływającymi na to zjawisko są także stres termiczny oraz troficzny (pokarmowy). Wytworzenie formy samo- kończącej kwitnienie mogłoby skrócić okres kwitnienia i zapobiec zjawisku silnej konkurencji o związki odżywcze pomiędzy stale powstającymi kwiatami a zawiązanymi już nasionami, co mogłoby zdecydowanie zwiększyć plon nasion.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

09-08-2023

Numer

Dział

Artykuły