Fauna płazów i gadów Polski — zanik i ochrona gatunków i siedlisk

Autor

  • Mikołaj Brandt Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2903

Abstrakt

Obszary wodno-błotne tworzą wiele siedlisk wykorzystywanych przez ogromne ilości gatunków roślin i zwierząt, a ich zagrożenia wynikają przede wszystkim z wszelakiej działalności człowieka. Spośród przedstawicieli krajowej herpetofauny wszystkie płazy oraz trzy gatunki gadów są w mniejszym lub większym stopniu związane z mokradłami. Zanik tak wartościowych siedlisk nie pozostaje bez wpływu na obie te gromady zwierząt, co skutkuje zmniejszeniem liczby stanowisk oraz spadkami liczebności populacji w obrębie dziewięciu gatunków płazów oraz dwóch gadów. W celu zachowania ich populacji w pierwszej kolejności powinno chronić się miejsca ich występowania, ale zapobieganie temu wymaga także podjęcia działań chroniących bezpośrednio herpetofaunę. Na domiar złego, w Polsce nadal realizowana jest zbyt niewielka liczba projektów mogących pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości tych siedlisk oraz liczebności populacji gadów i płazów.  

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

09-08-2023

Numer

Dział

Artykuły