Parazytoidy złoży jaj pająków

Autor

  • Urszula Jabłońska Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet w Białymstoku
  • Agata Kostro-Ambroziak Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Katedra Zoologii i Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2023_2901

Abstrakt

Złoża jaj pająków, pomimo różnych form ich ochrony przez samice, są atakowane i niszczone przez parazytoidy, które realizując swój rozwój przedimaginalny kosztem jaj pająków, częściowo lub całkowicie redukują sukces reprodukcyjny pająków i mogą stanowić jeden z głównych czynników ograniczających liczebność populacji pająków. Celem pracy był przegląd danych literaturowych i podsumowanie informacji dotyczących parazytoidów jaj i złoży jaj pająków. Omówiono biologię zarówno parazytoidów rozwijających się kosztem pojedynczego jaja pająka (owady błonkoskrzydłe z Platygastridae), jak i tych rozwijających się na złożu jaj pająka (owady z różnych rodzin błonkoskrzydłych, muchówek, sieciarek i łuskoskrzydłych).

Analiza danych literaturowych pokazała, że interakcje parazytoidów z pająkami wciąż są słabo poznane, szczególnie w kontekście  mechanizmów odnajdywania przez parazytoidy kokonów gospodarza, specyficzności wyboru gospodarza czy nawet samego rozwoju parazytoida w kokonie.  

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

09-08-2023

Numer

Dział

Artykuły