W poszukiwaniu brakującego ogniwa czyli nowa propozycja definiowania mikroplastiku

Autor

  • Kamil Majewski Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2885

Abstrakt

Coraz częściej przedmiotem badań w ramach licznych dyscyplin stają się mikroplastiki, w odniesieniu do których prowadzi się rozważania zarówno nad problemem zanieczyszczenia nimi środowiska, jak i zjawiskiem ich obecności w różnego typu organizmach, w tym w ciele człowieka. Intensyfikacja analiz i multidyscyplinarność badań ujawniały zatem potrzebę rozwoju różnych aspektów tego tematu, podnosząc równocześnie potrzebę stworzenia podstawowej definicji ogólnej mikroplastiku, porządkującej istniejący stan wiedzy oraz ułatwiającej formułowanie kolejnych problemów badawczych. Na przestrzeni lat podjęto zatem wiele prób zdefiniowania tego pojęcia, a także przedstawienia jego charakterystyki i kategoryzacji. Z uwagi jednak na to, że zagadnienia związane z mikroplastikiem są stosunkowo nowe, jego definicja ciągle ewoluuje. Istnieje ponadto stanowisko wskazujące, że pojęcie mikroplastiku powinno pozostać w formie otwartej, aby nie ograniczać swobody naukowej i niepotrzebnie nie zawężać zakresu badań do tego, co zawarto w definicji. Niniejszy tekst  przestawia przegląd istniejących prób określenia terminu „mikroplastik”, wskazując jednocześnie na luki w sposobach jego definiowania.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

27-04-2023

Numer

Dział

Artykuły