Barciak większy (Galleria mellonella) jako organizm modelowy w badaniach biomedycznych

Autor

  • Bartłomiej Iwański Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Katedra Immunobiologii
  • Mariola Andrejko Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Katedra Immunobiologii

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2878

Abstrakt

Barciak większy (Galleria mellonella) jest coraz częściej stosowanym owadzim organizmem modelowym. Do zalet gatunku można zaliczyć powszechność występowania, krótki cykl życiowy, oraz stosunkowo duży rozmiar gąsienic, znacznie ułatwiający manipulacje laboratoryjne. Istotne jest to, że owady mogą być inkubowane w temperaturze 37oC, koniecznej w badaniach dotyczących ludzkich patogenów. Warto wspomnieć, że wykazano pozytywną korelację między odpowiedzią gospodarza a wirulencją wielu patogenów w modelach ssaków i owadów. Gąsienice G. mellonella z powodzeniem są wykorzystywane w badaniach interakcji patogen-gospodarz, mechanizmów patogenezy i czynników wirulencji drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka, m.in. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Owady okazały się również odpowiednie do testowania skuteczności substancji biologicznie czynnych czy też w terapiach alternatywnych mających na celu zastąpienie antybiotyków.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2022