Mechanizmy homeostazy energetycznej organizmu. Część II: Regulacja obwodowa i aspekty psychofizjologiczne

Autor

  • Patryk Reimisz Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2862

Abstrakt

Pobieranie pokarmu jest regulowane przez liczne substancje sygnałowe. Ich głównym źródłem są narządy układu pokarmowego i tkanka tłuszczowa. Celem części drugiej  artykułu jest przedstawienie obwodowych mechanizmów regulacji pobierania pokarmu oraz ukazanie wpływu czynników psychologicznych i funkcjonowania człowieka w określonym kontekście kulturowym na odżywianie się. Wiele z syntetyzowanych obwodowo substancji sygnałowych posiada zdolność przekraczania bariery krew-mózg, co sprawia, że poza oddziaływaniem lokalnym, uczestniczą one w regulacji ośrodkowej. Do związków o największym spektrum oddziaływania należą insulina, grelina i leptyna. Komórki tkanki tłuszczowej, w zależności od lokalizacji i rodzaju, wykazują się zróżnicowaną aktywnością endokrynną. Wyróżnia się adipocyty białe, brązowe, beżowe, różowe i żółte. Pierwsze z nich stanowią najliczniejszą populacje i mają największy udział w regulacji pobierania pokarmu. W procesie dokonywania wyborów żywieniowych istotną rolę odgrywa również kontrola poznawcza, dzięki której możliwe jest godzenie potrzeb energetycznych i motywacji hedonistycznej z  przekonaniami osobistymi, aspiracjami i normami społecznymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

06-08-2022