Znaczenie krzemu dla wybranych gatunków roślin o znanych właściwościach cytotoksycznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2842

Abstrakt

Krzem (Si) jest pierwiastkiem występującym w dużych ilościach w skorupie ziemskiej. Niektóre rośliny, takie jak pszenica pobierają Si z gleby i akumulują go w swoich tkankach w większych ilościach niż np. groch czy lucerna. Co ciekawe, suplementacja krzemem wpływa na zwiększenie plonu tych roślin. Ponadto, w wielu przypadkach Si niweluje negatywne skutki działania stresów biotycznych i abiotycznych, co wskazuje na uruchomienie w roślinach procesów, być może poprzez produkcję związków o charakterze regeneracyjnym lub obronnym. Z drugiej strony pszenica, groch i lucerna są roślinami o znanych właściwościach cytotoksycznych. Poszukiwanie związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego o potencjalnie pozytywnym wpływie, jest zagadnieniem o dużym znaczeniu zarówno poznawczym jak i praktycznym, ze względu na możliwość wykorzystania takich związków w leczeniu wielu chorób człowieka. Prezentowana praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat pobierania, transportu oraz efektów suplementacji krzemem roślin poddawanych stresom biotycznym i abiotycznym oraz właściwości cytotoksycznych pszenicy, grochu i lucerny.

Słowa kluczowe: krzem, pszenica, groch, lucerna, stresy biotyczne i abiotyczne, cytotoksyczność

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

06-05-2022

Numer

Dział

Artykuły