Znaczenie krzemu dla wybranych gatunków roślin

Autor

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2842

Abstrakt

Krzem (Si) jest pierwiastkiem występującym w dużych ilościach w skorupie ziemskiej. Rośliny z rodziny traw np. pszenica, pobierają Si z gleby i akumulują go w swoich tkankach w większych ilościach niż np. groch czy lucerna. Co ciekawe, suplementacja krzemem wpływa na zwiększenie plonu tych roślin. Ponadto, w wielu przypadkach Si niweluje negatywne skutki działania stresów biotycznych i abiotycznych, co wskazuje na uruchomienie w roślinach procesów o charakterze regeneracyjnym lub obronnym. Prezentowana praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat pobierania, transportu i efektów suplementacji krzemem roślin pszenicy, grochu i lucerny poddawanych stresom biotycznym i abiotycznym.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

06-05-2022

Numer

Dział

Artykuły