Torfowiska mszarne strefy północnej a zmiana klimatu

Autor

  • Sandra Słowińska Pracownia Badania Oddziaływań Klimatu, Zakład Geoekologii i Klimatologii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
  • Michał Słowiński Zakład Dynamiki Krajobrazów Minionych, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2022_2835

Abstrakt

Torfowiska zajmują ok. 3% powierzchni lądów, a magazynują aż ok. 25% zawartego w glebie węgla. Są więc ekosystemami szczególnej uwagi ze względu na ich udział w globalnym cyklu węglowym. Torfowiska o niezaburzonych stosunkach wodnych akumulują węgiel w torfie co działa ochładzająco na atmosferę w skali globalnej w dłuższym okresie (poprzez wychwytywanie CO2 z powietrza, który jest gazem cieplarnianym). Zupełnie odwrotnie dzieje się, gdy dochodzi do obniżenia poziomu wód gruntowych, wtedy torfowiska stają się emiterami netto CO2. Z drugiej jednak strony utrzymujący się długo zbyt wysoki poziom wody przyczynia się do wzmożonej emisji metanu (CH4), również gazu cieplarnianego. Ważne jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania torfowisk w warunkach gwałtownie zmieniającego się klimatu. W tym celu stosuje się wiele perspektyw, zarówno w odniesieniu do skali przestrzennej, jak i czasowej analiz, począwszy od analiz paleoekologicznych aż po badania eksperymentalne. Integracja tych wszystkich perspektyw powinna stać się priorytetowym działaniem w celu określenia punktów zwrotnych i trajektorii zmian dla torfowisk.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

02-02-2022