Obecnie stosowane oraz nowe strategie terapii przeciwko COVID-19

Autor

  • Monika Adamczyk-Popławska Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Wirusologii Molekularnej, Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska
  • Agnieszka Kwiatek Instytut Mikrobiologii Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
  • Agnieszka Szuster-Ciesielska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Nauk Biologicznych, Katedra Wirusologii i Immunologii, Akademicka 19, 20-032 Lublin, Polska

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2830

Abstrakt

COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019) to nazwa ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego, wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pomimo długiego okresu trwającej pandemii, sposoby leczenia COVID-19 pozostają skromne. W poniższej pracy przedstawiamy informacje dotyczące dostępnych oraz potencjalnych terapeutyków będących związkami różnych typów. Podkreślamy również, że poszukiwania nowych strategii z jednej strony są przyśpieszone ze względu na dostępność dużej liczby pacjentów, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o krytycznej weryfikacji wyników planowanych i przeprowadzonych badań klinicznych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

13-12-2021

Numer

Dział

Artykuły