SARS-CoV-2 a neutrofile: w sieci neutrofilowych pułapek zewnątrzkomórkowych NET

Autor

  • Justyna Starzyk Pracownia Hematologii Eksperymentalnej Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
  • Anna Such Pracownia Hematologii Eksperymentalnej Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
  • Dominika Drab Pracownia Hematologii Eksperymentalnej Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
  • Elżbieta Kołaczkowska Pracownia Hematologii Eksperymentalnej Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2810

Abstrakt

Choroba COVID-19 wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 powoduje poważne uszkodzenia płuc, ale także innych narządów w organizmie człowieka. Infekcja może spowodować bardzo silną aktywację odpowiedzi immunologicznej, zwłaszcza wrodzonej, prowadząc m.in. do nadmiernej aktywacji neutrofili. Komórki te, stanowiące liczebnie największą populację leukocytów we krwi człowieka, po silnej aktywacji mogą wyrzucać tzw. zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe NET. Struktury te mają na celu wyłapywanie i unieruchamianie (ograniczając infekcję) patogenów takich jak bakterie i wirusy. Jednak ze względu na fakt, że w ich skład wchodzą białka i kwasy nukleinowe silnie cytotoksyczne oraz aktywujące kaskadę krzepnięcia i układ dopełniacza, uszkodzeniu mogą ulegać także tkanki własne organizmu. W artykule przedstawiamy budowę, funkcje i efekty uboczne tworzenia NET w organizmie człowieka, a przede wszystkim opisujemy obecny stan wiedzy dotyczący wpływu NET na przebieg COVID-19. NET są silnie indukowane przez SARS-CoV-2, prowadząc do procesów patologicznych w trakcie COVID-19, w tym uszkodzeń wielonarządowych, m.in. związanych z tworzeniem zakrzepów. Przedstawimy także testowane oraz potencjalne, terapie anty-NET mogące poprawić stan chorych i/lub ochronić przed śmiercią.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Anna Such - Pracownia Hematologii Eksperymentalnej Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytet Jagielloński Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Panieńskie nazwisko: Biała

Pobrania

Opublikowane

13-12-2021

Numer

Dział

Artykuły