Flora i fauna Polski w zbiorach Wydziału Biologii i Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego, Uniwersytetu w Białymstoku

Autor

  • Janusz Kupryjanowicz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
  • Justyna Burzyńska Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
  • Mirosław Ratkiewicz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2799

Abstrakt

Opisano mające niemal pięćdziesięcioletnią historię kolekcje: Pająków (Araneae) Polski, Czaszek ssaków północno-wschodniej Polski i Gorców i Roślin naczyniowych Polski północno-wschodniej; okazy zielnikowe, przechowywanych na Wydziale Biologii i Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy Uniwersytetu w Białymstoku. Zbiory te są obecnie digitalizowane w ramach projektu IMBIO realizowanego w UwB. Obejmują wiele gatunków unikatowych i rzadko spotykanych w Polsce. W oparciu o informacje zawarte w tych kolekcjach powstało wiele publikacji i prac dyplomowych, a także szereg ekspertyz. Zgromadzone okazy są pod względem taksonomicznym zróżnicowane i stanowią bazę do pogłębiania wiedzy oraz popularyzowania wiadomości o florze i faunie północno-wschodniej Polski, zwłaszcza cennych przyrodniczo obszarów, takich jak Białowieski Parku Narodowy, Biebrzański Parku Narodowy czy Puszcza Knyszyńska.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Justyna Burzyńska - Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Zakład Ekologii Roślin, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Mirosław Ratkiewicz - Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Katedra Zoologii i Genetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021