Kolekcje i dane przyrodnicze Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Autor

 • Izabela Gerold-Śmietańska Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska https://orcid.org/0000-0003-3447-4012
 • Katarzyna Bzdęga Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; 1Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice https://orcid.org/0000-0002-4603-2847
 • Barbara Fojcik Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice https://orcid.org/0000-0002-7932-9006
 • Adam Rostański Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice https://orcid.org/0000-0001-7312-7799
 • Barbara Tokarska-Guzik Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Zespół Botaniki i Ochrony Przyrody, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice https://orcid.org/0000-0002-4058-1220
 • Dominik Chłond Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Zoologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0002-9530-3463
 • Jowita Drohojowska Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Zoologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0002-7668-2242
 • Jacek Gorczyca Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Zoologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0001-8696-2646
 • Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Zoologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0003-0007-7457
 • Anna Cieplok Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Hydrobiologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0001-8350-4746
 • Adrianna Kaczorowska Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Hydrobiologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0002-4296-9085
 • Mariola Krodkiewska Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Hydrobiologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0003-1323-4239
 • Aneta Spyra Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska; Zespół Hydrobiologii, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice https://orcid.org/0000-0003-1704-0589

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2785

Abstrakt

Rozwój kolekcji i baz danych w zakresie przyrody ożywionej na Uniwersytecie Śląskim jest ściśle związany z ponad 50-letnią historią studiów biologicznych na tej uczelni. Wraz z rozwojem struktury organizacyjnej, pierwotnie Instytutu Biologii, a następnie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (od 2020 r. Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska; IBBiOŚ), tworzyły się zespoły badawcze botaniczne i zoologiczne, które w ramach prowadzonych badań, a także indywidualnych zainteresowań pracowników naukowych, gromadziły zbiory i dane przyrodnicze stanowiące materiał badawczy i dokumentacyjny. Zbiory te pochodzą przede wszystkim z badań prowadzonych na terenie regionu śląskiego, jednak z czasem zostały wzbogacone o zbiory zebrane w innych regionach kraju, Europy i świata. Kolekcje te mają dużą wartość naukową i dydaktyczną. Zgodnie z ideą współczesnych kolekcji naukowych, celem ich działalności nie jest jedynie gromadzenie i przechowywanie zbiorów, ale udostępnianie i upowszechnianie tej informacji szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców w kraju i na świecie. W ramach projektu IMBIO z kolekcji botanicznych i zoologicznych zostanie udostępnionych łącznie 90500 rekordów, dając możliwość korzystania z zasobów kolekcji IBBiOŚ UŚ na odległość.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021