Wybrane kolekcje przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor

  • Izabela Kałucka Katedra Algologii i Mykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
  • Barbara Loga Muzeum Przyrodnicze, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kilińskiego 101, 90-011 Łódź
  • Marek Michalski Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
  • Grzegorz Tończyk Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
  • Jerzy Nadolski Muzeum Przyrodnicze Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Kilińskiego 101, 90-011 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2021_2772

Abstrakt

Przedstawiono wybrane kolekcje przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Kolekcja grzybów zdeponowana w Katedrze Algologii i Mykologii, licząca ok. 60000 kopert, należy do największych i najbardziej wartościowych w Polsce. Zawiera grzyby wielkoowocnikowe, grzyby pasożytnicze roślin, porosty (grzyby zlichenizowane), grzyby naporostowe oraz grzybopodobne śluzowce. Pochodzą one w większości z różnych rejonów Polski, a także Europy i Ameryki. Zbiory bezkręgowców Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii liczą ponad milion okazów. Są to bezkrę­gowce słodkowodne (głównie owady, pierścienice i mięczaki) oraz zwierzęta morskie (wieloszczety, skorupiaki, szkarłupnie). Kolekcja zawiera materiały z różnych rejonów Polski oraz z Bałkanów, regionu pontokaspijskiego i Północnej Afryki. Zbiory zwierząt morskich pochodzą z regionu Antarktyki oraz Zatoki Biskajskiej. Kolekcje Muzeum Przyrodniczego posiadają nie tylko dużą wartość naukową, ale i historyczną oraz walory ekspozycyjne. Muzeum posiada zbiór paleontologiczny, kolekcję szkieletów, kolekcje ssaków i ptaków oraz zbiór bezkręgowców, zwłaszcza owadów pochodzących z różnych rejonów świata. Łącznie zgromadzono ponad 100000 okazów, w tym eksponaty rzadko spotykane w innych polskich muzeach.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

12-09-2021