Hipoksja - wykorzystanie w treningu i terapii

Autor

  • Miłosz Czuba Zakład Kinezjologii, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  • Józef Langfort Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2735

Abstrakt

Pierwsze badania z zakresu wpływu hipoksji na organizm człowieka koncentrowały się głównie na zastosowaniach w obszarze wojskowości, medycyny lotniczej, oraz treningu sportowego. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się koncepcji wykorzystania środowiska hipoksycznego jako środka terapeutycznego w celu wspomagania leczenia i profilaktyki niezakaźnych chorób przewlekłych, a także poprawy jakości życia pacjentów i osób starszych. Ekspozycja organizmu na warunki hipoksji, zarówno w spoczynku, jak i w połączeniu z aktywnością fizyczną, przyczynia się do uruchomienia w organizmie licznych mechanizmów adaptacyjnych. Zmiany te w znacznej mierze mogą przyczyniać się do poprawy skuteczności tradycyjnych metod treningowych i terapeutycznych. Szerokie spektrum oddziaływania hipoksji na organizm człowieka sprawia, że zjawisko to może być niezwykle skutecznym środkiem treningowo-terapeutycznym w leczeniu i profilaktyce otyłości, cukrzycy typu II, nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia i oddechowego, a także w zaburzeniach neurologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Miłosz Czuba, Zakład Kinezjologii, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Miłosz Czuba ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, na której uzyskał stopień doktora i habilitację w zakresie nauk o kulturze fizycznej. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim wpływu hipoksji na możliwości wysiłkowe człowieka, diagnostyki stanu wytrenowania sportowców, a także wspomagania możliwości wysiłkowych człowieka. Kierował trzema grantami ministerialnymi i NCN. Jest autorem 37 publikacji indeksowanych przez Web of Science.

Józef Langfort, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Józef Langfort jest profesorem nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej. Zajmuje się badaniami nad zmianą wrażliwości mięśni szkieletowych pod wpływem wzmożonej aktywności ruchowej, zmianami w OUN indukowanymi jednorazowymi wysiłkami, procesem treningowym oraz hipoksją. Badania realizuje w ramach współpracy AWF w Katowicach z IMDiK PAN, Zakładem Biochemii Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Kopenhaskim Centrum Badań nad Mięśniami. Odbył staże na Uniwersytecie im. Claude’a Bernarda w Lyonie, Francja   oraz Uniwersytecie w Graz, Austria. Kierował pięcioma grantami i jest autorem 132 publikacji indeksowanych przez Web of Science.

Downloads

Opublikowane

2021-01-30