Wpływ interleukiny 6 na sen i chorobę Alzheimera

Autor

  • Marta Kubera
  • Katarzyna Curzytek Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2020_2693

Abstrakt

Interleukina (IL)-6 charakteryzuje się szerokim, plejotropowym działaniem nie tylko na komórki układu odpornościowego, ale na szereg innych komórek, w tym komórki ośrodkowego układu nerwowego. Cytokina ta oddziałuje na komórki poprzez 2 rodzaje receptorów: mIL-6R?, transbłonowy receptor (droga klasyczna), oraz jego rozpuszczalną formę sIL-6R? (transsygnalizacja). Wywoływana przez IL-6 transsygnalizacja jest odpowiedzialna za neurodegenerację, podczas gdy klasyczna sygnalizacja pełni rolę regeneracyjną i protekcyjną w tkance nerwowej. Komórki mikrogleju przejawiają działanie prozapalne prawie wyłącznie w wyniku transsygnalizacji. IL-6 zwiększa popęd snu zgodnie z rytmem dobowym i sprawuje kontrolę nad wzorcem snu. Bardzo poważne zaburzenia snu dotykają większości osób chorych na chorobę Alzheimera (AD) sprzyjając odkładaniu ? amyloidu (A?). Badania in vitro wskazują na szkodliwą rolę transsygnalizacji IL-6-sIL-6R w AD opartą o zwiększanie A? i hiperfosforylację białka tau, a badania in vivo przeciwnie, wskazują, że IL-6 umożliwia komórkom mikrogleju degradację fibrylarnego A?.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2020-11-04