METODY BADAŃ MIKROBIOLOGICZNEGO ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ? PRZEGLĄD LITERATUROWY

Autor

  • Michał Michałkiewicz Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Berdychowo 4, 61-138 Poznań

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2611

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe metody poboru i badań bioaerozolu emitowanego do atmosfery w otoczeniu oczyszczalni ścieków. Dokonano przeglądu literatury (ponad 100 pozycji), w której cytowane są liczne prace dotyczące mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenie i w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Z tego względu, że każda z metod poboru próbek powietrza jest inna, bardzo trudno jest niekiedy porównać wyniki badań prowadzonych przez różnych autorów, badających powietrze różnymi metodami. Obecnie najbardziej powszechne są wolumetryczne sposoby poboru powietrza. W tym celu wykorzystuje się liczne urządzenia o różnych zasadach działania. W dostępnej literaturze stwierdza się także stosowanie bardzo różnych podłoży do hodowli tych samych d0robnoustrojów. W załączonych tabelach zestawiono najczęściej badane grupy mikroorganizmów, wykorzystywane pożywki, temperaturę i czas hodowli oraz autorów prac, którzy omawiają te metody hodowlane. Przyczyną takiej sytuacji jest najczęściej brak znormalizowanych przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach, we wszystkich krajach lub np. na terenie Unii Europejskiej, według których można jednakowo ocenić stopień mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

30-10-2019

Numer

Dział

Artykuły