SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA W MIEJSCOWOŚCIACH ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE

  • Katarzyna M. Ławer Katedra Cytologii i Embriologii Roślin Wydział Biologii Uniwersytet Gdański Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk E-mail: katarzyna.koszycka@biol.ug.edu.pl

Abstrakt

Miejscowości atrakcyjne pod względem turystycznym nie są obdarzone odrębnym klimatem. Jakość powietrza w tych miejscowościach silnie zależy od okolicznych źródeł emisji bioaerozolu, takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów i okoliczne pola uprawne. Przystosowania mikroorganizmów sprawiają, że mogą one przebywać w powietrzu, a nawet rozprzestrzeniać się na znaczne odległości. Niektóre z nich mogą stanowić potencjalne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Ilość mikroorganizmów w powietrzu jest zmienna i zależy zarówno od ich indywidualnej odporności na czynniki środowiskowe, jak i pory roku, nasłonecznienia, wilgotności, zasolenia i ilości zanieczyszczeń. Skład rodzajowy w głównej mierze zależy od typu źródła zanieczyszczeń oraz strefy klimatycznej i warunków panujących na danym terenie. Udając się na wypoczynek należy pamiętać, że powietrze wolne od spalin nie gwarantuje nam czystości powietrza pod względem mikrobiologicznym.

Opublikowane
2019-10-30
Dział
Artykuły