KODY KRESKOWE DNA ? MOŻLIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Autor

  • Zuzanna Kowalska nstytut Oceanografii Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  • Filip Pniewski nstytut Oceanografii Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia
  • Adam Latała nstytut Oceanografii Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2572

Abstrakt

Barkoding DNA jest techniką, której celem jest ułatwienie identyfikacji wszystkich organizmów występujących w przyrodzie. Wykorzystuje ona krótką sekwencję nukleotydów charakterystyczną dla danego organizmu jako jego znacznik i umożliwia określenie gatunku bądź rodzaju badanego organizmu, jego postaci larwalnej, czy materiału kopalnego. Kodowanie kreskowe DNA stało się techniką molekularną wspierającą tradycyjne podejście do taksonomii, a także ze względu na łatwość stosowania, wiarygodność uzyskanych wyników posiada liczne zastosowania w różnych dziedzinach, które wydają się ważne i ułatwiają pracę czy życie ludzi. W artykule opisano możliwości i zalety wykorzystania techniki kodowania DNA w dziedzinach takich jak: nauka, przemysł, epidemiologia, entomologia sądowa, gdzie szybka analiza taksonomiczna jest niezwykle ważna. Technika ta posiada liczne możliwości zastosowania a wraz z rozwojem przemysłu i nauki stosowanie takich systemów diagnostyki taksonomicznej zyska większą popularność.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

08-02-2020

Numer

Dział

Artykuły