WPŁYW WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ ANTROPOGENICZNYCH I NATURALNYCH NA KORALE RAFOWE

Autor

  • Aleksandra Koroza Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki Banacha 12/16, 90-237 Łódź

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2555

Abstrakt

Zagadnienie wpływu działalności ludzi na środowisko, np. nadmierne połowy prowadzące do wyeliminowania kluczowych drapieżników z ekosystemów, emisja gazów cieplarnianych, zmiana klimatu czy wprowadzanie ścieków do wód, jest problemem często dzisiaj poruszanym w nauce i mediach. Jednym z ekosystemów zagrożonych taką działalnością są rafy koralowe. Są one tworzone przez koralowce żyjące w symbiozie z wieloma organizmami np. algami Symbiodinium, które dostarczają koralom związków odżywczych, w zamian za możliwość życia w ich tkankach i łatwy dostęp do światła. Korale są też ważne dla wielu organizmów, które znajdują dzięki nim schronienie czy pokarm, np. papugoryb odżywiających się koralami czy jeżowców odżywiających się matami glonów pokrywających korale i samymi koralami. Zła kondycja raf koralowych może więc nie tylko pozbawić domu i pokarmu, ale też wywołać choroby związanych z nią organizmów. Celem artykułu jest omówienie zagrożeń dla korali i związanych z nimi niekorzystnych zmian oraz możliwe strategie poprawienia stanu rafy.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

08-02-2020

Numer

Dział

Artykuły