OKSYDAZY NADPH JAKO ATRAKCYJNY CEL TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

Autor

  • Katarzyna Piszczatowska Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Pasteura 3, 09-093 Warszawa
  • Grażyna Mosieniak Pracownia Molekularnych Podstaw Starzenia Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Pasteura 3, 09-093 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2019_2500

Abstrakt

Oksydazy NADPH (NOX) są grupą enzymów występujących zarówno w prawidłowych, jak i nowotworowo zmienionych tkankach. Produkowane przez nie reaktywne formy tlenu (RFT) biorą udział w wielu istotnych procesach występujących w komórce. Zauważono związek aktywności NOX z procesem starzenia. Starzenie komórkowe to proces niezwykle interesujący i występujący powszechnie w organizmie ludzkim. Związane jest z trwałym zahamowaniem proliferacji, a w zdrowych komórkach stanowi barierę przeciwnowotworową. Pewne warunki prowadzą do przyspieszonego starzenia komórek nowotworowych, co stanowi atrakcyjny cel terapii przeciwnowotworowych. Związek oksydaz NADPH z procesem starzenia komórkowego może być interesującym celem badań nad terapiami przeciwnowotworowymi.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

16-04-2019

Numer

Dział

Artykuły