CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA EGZOPLANET O LEŚNYM TYPIE POWIERZCHNI W ZAKRESIE WIDZIALNYM I PODCZERWIENI. STAN WIEDZY PRZED ROZPOCZĘCIEM OBSERWACJI PRZEZ TELESKOP JWST

  • Jan Kotlarz
  • Natalia Zalewska

Abstrakt

Teledetekcja czynników związanych z występowaniem obszarów zalesionych jest dziedziną nauki, która zgromadziła nieocenioną ilość danych dotyczących procesów w ekosystemach leśnych w mikro- i makroskali. W naszej publikacji skupiamy się na biosygnaturach lasów, których detekcja na najbliższych Ziemi egzoplanetach teoretycznie mogłaby być prowadzona w oparciu o dane wielospektralne rejestrowane przez mający rozpocząć pracę wiosną 2019 r. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (ang. John Webb Space Telescope, JWST). W tym kontekście analizujemy możliwość i metody detekcji biosygnatur gazowych (np. O2, CO2, metanu), powierzchniowych (np. wzorca „red edge”, pasm absorpcji pigmentów) oraz opartych na zmienności sygnatur spektralnych, które mogą być rezultatem sezonowych procesów w biosferze. Wyniki tego przeglądu odnosimy do historycznych badań najbardziej znanego środowiska planetarnego poza Ziemią, Marsa. Postulujemy wykorzystanie w przyszłych badaniach nad egzoplanetami wyników prac teledetekcyjnych oraz modelujących zjawiska zachodzące w ekosystemach leśnych na Ziemi. Zwracamy jednak uwagę na potrzebę wielkiej ostrożności w interpretacji uzyskanych wyników.

Opublikowane
2019-01-14
Dział
Artykuły