WYKORZYSTANIE SINIC W HODOWLACH MASOWYCH

  • Kinga Dobosz
  • Julia Tuszer-Kunc
  • Dagmara Kulasa
  • Sylwia Śliwińska-Wilczewska

Abstrakt

Masowa hodowla sinic ma swoje początki już w XVI w. W ostatnich latach zyskuje ona na popularności ze względu na szybki wzrost i małe wymagania środowiskowe, a także szczególne właściwości tych mikroorganizmów. Sinice zawierają duże ilości witamin, minerałów, białek oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Wykorzystuje się je w przemyśle spożywczym oraz w produkcji różnych kosmetyków, leków, jak również w technologiach oczyszczania ścieków czy usuwania związków biogennych. Najczęściej wykorzystywanym gatunkiem jest Arthrospira platensis, powszechnie znana jako „spirulina”, która ma dużą wartość ekonomiczną, ekologiczną oraz żywieniową. Niektóre sinice, ze względu na szybki przyrost biomasy stosowane są jako pokarm dla zwierząt. Odkryto także, że metabolity tej grupy organizmów mogą mieć zastosowanie jako herbicydy i insektycydy, przez co można przypisać im również istotną rolę w rolnictwie. Istnieją także gatunki sinic, które bada się szczególnie pod kątem wykorzystania ich w produkcji biopaliwa, aby mogłyby stanowić źródło energii odnawialnej.

 

Opublikowane
2019-01-14
Dział
Artykuły