Biogeneza centrioli

Autor

  • Ewa Joachimiak Pracownia Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek Zakład Biologii Komórki Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2376

Abstrakt

Centriole są mikrotubularnymi strukturami wchodzącymi w skład centrosomu, występującymi u zwierząt. Struktury te pełnią istotne funkcje zarówno podczas interfazy i mitozy komórek proliferujących, jak i w zróżnicowanych komórkach, włączając nabłonki orzęsione. Liczba centrioli w komórce jest ściśle kontrolowana, gdyż ich nadmiar lub niedobór prowadzi do zaburzeń podziału komórkowego lub funkcjonowania komórek. Centriole powstają w procesie zwanym biogenezą lub duplikacją. W komórkach proliferujących centriole są powielane jeden raz, podczas gdy w komórkach nabłonków orzęsionych dochodzi do namnożenia większej ich liczby, co związane jest z odmiennym mechanizmem powielania tych organelli. W procesie tzw. ?klasycznej? duplikacji, zwanej też ?centriolarną?, która ma miejsce w komórkach dzielących się, dochodzi do wytworzenia dwóch nowych centrioli. Z kolei podczas tzw. duplikacji ?deuterosomalnej?, w różnicujących komórkach nabłonków orzęsionych wytwarzanych jest nawet kilkaset centrioli.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

11-07-2018