Filamenty cienkie i mikrofilamenty ? funkcjonalne kompleksy aktyny z tropomiozyną

Autor

  • Joanna Moraczewska Zakład Biochemii i Biologii Komórki Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

DOI:

https://doi.org/10.36921/kos.2018_2366

Abstrakt

Aktyna jest uniwersalnym białkiem o strukturze dobrze zachowanej w toku ewolucji. W komórkach aktyna istnieje w równowadze pomiędzy formą monomeryczną i filamentową. Pomimo zachowanej w toku ewolucji struktury, aktyna pełni zdumiewająco wiele różnorodnych funkcji. Jest to możliwe dzięki zdolności aktyny do oddziaływania z wieloma białkami, wśród których znajdują się motory miozynowe oraz białka regulujące dynamiczną polimeryzację i depolimeryzację aktyny. Nadrzędnymi regulatorami filamentów aktynowych są tropomiozyny, rodzina superhelikalnych białek, które polimeryzują wzdłuż filamentowej aktyny, dzięki czemu stabilizują filamenty zapobiegając ich depolimeryzacji oraz kontrolują dostęp i aktywność białek wiążących aktynę. Tropomiozyny działają jako ?stróże? filamentu, którzy kontrolują oddziaływania aktyny, co prowadzi do segregacji białek wiążących aktynę do swoistych przedziałów komórkowych gdzie białka te realizują określone funkcje komórkowe. W artykule zostały  omówione zależne od tropomiozyny mechanizmy regulacji oddziaływań aktyny z niektórymi miozynami oraz z Arp2/3 i kofiliną ? białkami, które inicjują rozgałęzianie, polimeryzację i depolimeryzację filamentów aktynowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

10-07-2018