Ekspansja pikoplanktonowych sinic w ekosystemach wodnych

Autor

  • Jakub Maculewicz Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska
  • Sylwia Śliwińska-Wilczewska Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska
  • Adam Latała Pracownia Ekofizjologii Roślin Morskich, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański, Al. M. Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Polska

Słowa kluczowe:

ekosystemy wodne, pikoplankton, sinice pikoplanktonowe, zakwity

Abstrakt

Sinice pikoplanktonowe stanowią podstawowy element ekosystemów wodnych, występując zarówno w zbiornikach słodkich, brakicznych, jak i otwartych wodach oceanicznych. Pełnią one kluczową rolę w produkcji pierwotnej, a ich największy udział notuje się w wodach oligotroficznych. Jednak dotychczasowe informacje na temat tych organizmów wciąż pozostają niewystarczające. W ostatnich latach wzrosła liczba doniesień dotyczących masowych zakwitów sinic pikoplanktonowych, ich potencjalnej toksyczności, a także szkodliwego wpływu na całe ekosystemy wodne. Dokładne poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za ekspansję tych wodnych fotoautotrofów jest niezwykle ważne dla lepszego zrozumienia funkcjonowania środowiska morskiego. W pracy podsumowano dotychczasowy stan wiedzy na temat sinic pikoplanktonowych oraz przybliżono najnowsze informacje potwierdzające ich zdolność do tworzenia masowych zakwitów w wielu ekosystemach wodnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Opublikowane

2017-12-31

Numer

Dział

Artykuły