Oporność na antybiotyki bakterii z rodzaju enterococcus występujących w żywności

Autor

  • Wioleta Chajęcka-Wierzchowska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska
  • Anna Zadernowska Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska
  • Łucja Łaniewska-Trokenheim Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, 10-719 Olsztyn, Polska

Słowa kluczowe:

antybiotykooporność, Enterococcus spp., geny oporności, żywność

Abstrakt

W ostatnich latach obserwowany jest w otoczeniu człowieka systematyczny wzrost liczby szczepów antybiotykoopornych. Przez długi czas zjawisko antybiotykooporności wiązano jedynie ze środowiskiem szpitalnym. Jednakże badania wykazały m.in., że także żywność może być jednym ze źródeł rozprzestrzeniania szczepów opornych na antybiotyki. Zdolność paciorkowców z rodzaju Enterococcus do przeżywania szeregu niekorzystnych warunków powoduje, że są one obecne w niemal każdym rodzaju żywności. Celem niniejszego przeglądu było opisanie mechanizmów oporności u enterokoków, roli mobilnych elementów genetycznych w jej rozprzestrzenianiu oraz scharakteryzowanie antybiotykooporności u enterokoków izolowanych z żywności w tym żywności gotowej do spożycia.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

31-12-2017