Fizykochemiczne i przeciwdrobnoustrojowe właściwości miodów z rejonu Podlasia

Autor

  • Magdalena Godlewska Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii, Akademicka 14, 18-400 Łomża
  • Renata Świsłocka Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Zamenhofa 29, 15-435 Białystok, Polska

Abstrakt

Przeprowadzono jakościową ocenę 11 wybranych odmian miodów pszczelich pochodzących z terenów Podlasia, określając: wartość pH, kwasowość, liczbę diastazową (LD) oraz zawartość 5-hydroksyfurfuralu (HMF). Zbadano również wpływ poszczególnych miodów na bakterie chorobotwórcze Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus.
Wprawdzie wszystkie miody spełniały wymagane normy jakościowe, jednak najaktywniejsze enzymatycznie okazały się miody ciemne: gryczany, wrzosowy, miód ze spadzi iglastej oraz leśny. Odmiany te wyróżniały się także największą aktywnością przeciwdrobnoustrojową.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

09-12-2017

Numer

Dział

Artykuły